Foto Albums

Om een bepaald fotoalbum te bekijken, selecteert u deze in het menu.
(Afhankelijk van het aantal aanwezige foto's kan het bij de éérste keer openen even duren.)

Om de foto's te vergroten klikt u op één van de kleine foto's.

Automatische Slideshow.
fotoshow buttons2
Onder de grote foto's ziet u enkele knoppen.
Deze kunt u gebruiken voor het starten/pauzeren van een SlideShow.
Met de pijltjes knoppen kunt u ook de vorige/volgende foto laten verschijnen.
Met de 'X Close' keer je terug naar het overzicht van het foto-album.

 Alternatieve manier om foto's te selecteren.

Klikt u in het rechter-gedeelte van een grote foto, dan zal de volgende foto getoond worden.
Klikt u in het linker-gedeelte van een grote foto, dan zal de vorige foto getoond worden.
Klik op de 'X' van een grote foto, dan keert u terug naar het overzicht van het foto-album.

Uw Privacy © Copyright: Melieve Roermond 2014..2022